شنود

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

شنود

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

شنود

در سپهر ملیِ «گفت و شنودِ» کشوری که ردپای 5000 سال تمدن در آن وجود دارد و مزین به آموزه های متعالی دینی همچون اسلام نیز هست، زیبنده نیست که سهم «گفتن» ها بسیار بیشتر از «شنیدن»ها باشد.
شنیدن نه به معنای پذیرشِ بی چون و چرا، بلکه ناظر بر این آسیب که قوه ی شنیداری ما بسیار کمتر از قوه ی گفتارمان فعال و آماده ارتباط با طرف مقابل است.
ما در غالب گفت وشنودهای فی مابین، اگر هم به ظاهر در حال توجه به سخنان طرف مقابل هستیم، درواقع منتظریم تا رشته ی سخن را در دست گرفته و آنچه را که از پیش آماده نموده ایم روانه ی روبرو کنیم.
این موضوع را یک آسیب فرهنگی عمیق برای کشوری که سعدی ها، فردوسی ها، خواجه نصیرها، ابن سیناها و ... را به جهان ارائه کرده است می دانم.
پایگاه شنود، محلی است برای شنیدن سخنان دوستان و عابرانی که در فضای مجازی گذرشان به این دریچه ی سخن می افتد.
فضای محقر «شنود»،
به شرط عدم اسائه ادب و رعایت نزاکت در سخن، به روی هر مخالف و موافقی گشوده است.

محمدرصا باغبانی در میدان 72 نوشت : هنوز سالگرد به قدرت رسیدن دولت “تدبیـر و امیـد هاشمی محور” نرسیده که اقدامات دولت تعادل شعار، آسایش روانی را از قشـر عظیمی از مردمِ خوب ایران گرفته اسـت. مردم مانده اند که اقدام بعدی دولت چیسـت و کدام قول قبلی دولتیـان در انتخابات شکسته خواهد شد و به نفع اقلیـت سرمایه دار همه گزینه ها تغیـیر خواهد کرد؟

همه طرح های عمرانی که احـمدی نژاد آغاز کرده بـود و بنا به افتتاح در سال ۹۲ و ۹۳ داشت، تقریبا تعطیل شده یا به کُندی پیش می رود که شاید با طولانی کردن مسیر افتتاحشان به نام دولت یازدهم ثبت شـود ، بدون درنظر گرفتن ضرری که از به تعویق افتادن افتتاح طرح ها بر بیت المال و مردم تحمیل می شود. اگر اهل سفر باشید بزرگراه های در حال ساختِ رها شده ی متعددی خودنمایی می کند.

افزایش قیمـت ها که روزانه اسـت با درخواست وزرا و مسئـولین و تایید آنها صورت می گیرد.

یادش بخیر زمانی که خودرو سازان افزایـش قیمت داده بودند احمدی نژاد با مخالفت علنی با آنها عبارت معروف “پراید کیلـویی چند؟” را به کار برد که جاودانه شـد. لکن با حملـه ای همه جانبه از سوی سرمایه داران و قدرت های سـیاسی اقتصادی کشور روبرو شد. اما در این دولت وزیرش به راحتی افزایش قیمت خـودرو را تایید می کند و وقتی قیمت خودرو در بازار روبه کاهش می گذارد، برای سال بعد هم پیش بینی افزایش قیمت می کند تا خدای نکرده قیمتی واقعی نشود.  

در خصوص ارزش پول ملی چه هجمـه هایی که به احمدی نژاد شـد و او را نالایق معرفی کردند که در سال آخر خدمتش ارزش ریال کاهـش پیدا کرد. آن خادم ملت نیز همه ی تلاش و بیانـش برای افزایـش ارزش پول ملی بود، لکن تحریم خارجی با هدایت مغرضـان داخلی ضربه ی خود را به این مملکت زد. حال اینان که منتقدان دکتر بودند پس از به قدرت رسیدن، قیمت فعلی ارز را منطقی دانسته و گفتند: قیمت ها مصنوعی پایین بوده و الان حقیقی است…. زمانی که پس از مذاکرات ژنو قیمت ارز روبه کاهش گذاشت با مصاحبه مستقیم رییـس بانک مرکزی مبنی بر قصد دولـت بر حفظ همین قیمت، روند نزولی قیمت ارز متوقف شد و سیر صعودی گرفت!

با شعار اعتدال به قدرت رسیدند لکن با حذف نیروهای معتدل اصولگرا، میدان را به افراطیـون فتنه ۸۸ و اصلاح طلبان مغرض دادند. با کلیدی در دست، ملت را فریفتـند و با داسی در زیر قبا، مدیران ارزشی را فارق از تخصص و تعهد درو نمودند. با لفظ “زنده باد مخالف من” و “آزادی منتقدان” مجالس گرم نمودند و اینک هر که آنان را نقد کند، بلافاصله تأدیب خواهد شـد!  دیروز یالثارات را بستند و امروز ۹ دی را و فردا کیهـان و وطن امروز را می بندند تا همین اندک منتقدان هم، به سبک دوران کارگزاران سازندگی خفه شوند و جز مجیزگویان کسی در جامعه نماند.

در جشنواره مطبوعات گفتند بگذارید حامیان دولت هم صحبت کنند و فقط منتقدان نگوینـد ؛ لکن هرچه ما شمردیم در مطبوعات به تعداد انگشتان یک دست هم منتقد دولت ندیـدیم که آنها هم یکی یکی در حال توقیف شدن است. نمی دانم این همه مطبوعات مجیز گوی دولتی باید چه کار کنند که حمایت از دولت تلقی شود؟ من که هرچه فکر کردم دیدم این بندگان مخلص دولت که در مجیزگویی و وارونه انگاری وقایع به نفع دولت کوتاهی نکرده اند که دولتیان ابراز ناراحتی می کنند. خدا وکیلی بی بی سی و صدای آمریکا و من و تو و رها و ایران فردا هم برای دولت کم نگذاشتند و هیچ نقدی به دولت یازدهم وارد نیاوردند که خدای ناکرده این وزنه به سمت مخالفان اندک دولت سنگینی نکند. خدای را شکر….

در مَحرم دانستن مردم سخن ها گفتند و به میدان عمل که رسید در مذاکرات ژنو حتی خاخام های اسرائیلی و مردم اروپا محرم تر از مردم ایران بودند چرا که توافق کرده بودند کسی چیزی نفهمد. این قدر صداقت در بیان ماوقع داشتند که هنوز جشن دولتیان در این فتح الفتوح به انجام نرسیده بود که همه مذاکره کنندگان گفتند ایران حقی ندارد و جالب که می گویند سخنان سران کشورهای غربی مصرف داخلی دارد لکن سوگمندانه هرچه سالها در هسته ای اندوخته بودیم به باد فنا دادند که آخرین مصاحبه ی دانشمند جانبازمان دکترفریدون عباسی رییس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران، اشک هر ایرانی را از این همه خفت و خاری که دیده ایم درمی آورد.

از چرخیدن چرخ سانتریفوژ ها همراه با چرخش چرخ زندگی مردم گفتند و لکن نه دیگر سانتریفوژی می چرخد و نه چرخ اقتصاد مردم. گرانی که افسارگسیخته است و لکن آمارهای تورم به معجزه ی صداقتِ اعتدال در حال سقوط است. آنچنان شیب این نزول تورم سریع است که وزیر اقتصادش وعده ی تورم ۱۵ در صدی در سال ۹۳ را می دهد. آخر چطور ممکن است در ابتدای دولت یازدهم رییس جمهور محترم نرخ تورم را حدود ۴۵ درصد اعلام کند و در عرض یکسال این تورم را بتوان سی درصد کاهش داد. تا آنجا که می دانیم معجزه در علم اقتصاد جایگاهی ندارد لکن اگر به مدد جادوی اعتدال این معجزات امکان پذیر است کاش بر سر سفره مردم خودنمایی می نمود تا ما قشر عظیم متوسط این مملکت هم از معجزات اعتدال بهره مند می شدیم.


چه زیبا از پایان بداخلاقی های سیاسی سخن گفتند که در دولت تدبیر و امید دیگر اخلاق محور است و معتدل! و چه وقیحانه اخلاق را به باد فنا دادند. آنجا که هاشمی ها نظام را با رژیم منحوس پهلوی مقایسه می کند و بر سر غصب دانشگاه آزاد از نظام طلبکاری می کنند. چه زیبا بود حرکت رهبری  و دولت دهم که نگذاشت دانشگاه آزاد -متعلق به بیت المال- سهم الارث آقازادگان از ما بهتران گردد. اینان چه ناجوانمردانه تمام مشکلات را بر سر دولت قبل ریختند و نگذاشتند حتی از خود دفاع کند و چه رندانه از مناظره با احمدی نژاد گریختند و با قضاوت های یک طرفه او و دولتش را محکوم کردند. این بود اخلاق اعتدالیون؟

 کلید حل مشکلات را در اندازه های مختلف و در مراسم مختلف به مردم نشان دادند؛ که در صد روز همه مشکلات را رفع خواهند کرد که کلید قفل هر مشکل در دستشان است. لکن در موعد صد روز غیر از توهین و حمله به دولتمردان قبلی سخنی نگفتند و مردم را فریفتند.

در آغازین روز دهه فجر، سبد کالایی به مردم دادند که افتضاحش سر از تمام مطبوعات و رسانه های جهان در درآورد و آن چنان تحقیر آمیز بود که کشورهای ذره بینی خلیج همیشه فارس آن را به عنوان درس عبرتی از انقلابی بودن به مردمِ خود نشان دادند که اگر انقلابی شوید؛ سرنوشتتان با یک کشور غنی آن است که باید همچون گدایان در صفهای کیلومتری توزیع غذا روز خود را شب کنید و بر سر تکه نانی همدیگر را در این صفها بکشید. این بود تکریم مردم که در دولت دهم رفته بود؟؟؟؟

گفتند اگر بر سر کار آییم هم یارانـه ها می ماند و هم مسکـن مهر و هم اقتصـاد پویا. لکن به مدد فراموشی ملت و صد البته همکاری بی بی سی و سـایر مدافعین آزادی بیان – که با دفاعی همه جانبه از دولت ما را به غفلت بردند- نه مسکن مهری ماند و نه یارانه ای که به مردم دهند. تازه با کمال وقاحت وزیر دولتش درباره افزایش قیمت عوارضی می گوید که بزرگراه ها متعلق به ثروتمندان است و آنان که ندارند از کوره راه ها بروند. این است اعتدال و مردم محوری؟

 در دولت قبل، احمدی نژاد  یارانه را به عنوان حق همه ملت می دانست که باید به همه داد. لکن با آمدن این عزیزان عنوان یارانه به صدقه ای به مستمندان تبدیل شد که باید با آن سدجوع کنند و هر که می خواهد باید با ثبت نام اینترنتی!!!! اعلام فقر و بدبختی کند تا لقمه نانی دولت برایش بیندازد. آن هم به شرطِها و شروطِها که اگر در آخر هم خلافش ثابت شود فلانتان می کنیم. این بود معنای رحمت؟

توزیع فقر چیست؟

زمانی که قشر عظیم متوسط ایران را از حداقل یارانه ها محروم کنند و قیمت ها را افزایش دهند و به فقرا لقمه نانی دهند به معنای واقعی توزیع فقراست. چرا که قشر متوسط که با تمام توان سعی در حفظ وضع اقتصادی موجودش دارد، با تورم و نبود یارانه ای به طبقه پایین سقوط خواهد کرد؟ خدا را شکر اگر نتوانستند فقرا را به حد متوسطان برسانند، متوسطان را در حد فقرا پایین خواهنـد آورد . این است عدالت اقتصادی ؟

حضور احمدی نژاد -این فدایی ملت را- در بین مردم پوپولیـستی و مردم فریبی نامیدند و از هرکاری برای تخریبش مذایقه نکردند لکن در سفر به خوزستان حتی مدارس را تعطیل کردند!!!! از نامه های مـردم به رییس جمهور با تمسخر یاد کردند که مردم فریبی بیش نیست لکن در سال جدید با ارسال انبوه پیامک شادباش عید از سـوی رییـس جمهـور- البته نه ریاست جمهوری اسلامی ایران- به مـردم، مردم فریبی را به حد اعلا رساندند.

کمی قبل از استقرار دولت یازدهم بود که سردار بزرگواری می فرمود: اندکی نخواهد گذشت که با چراغ مرکبی به دنبال احمدی نژاد بگردیم… کاری با این ملت خواهند کرد که از انتخاب و کرده ی خود پشیمان شوند و در سجاده و دعا، فریاد احمدی نژاد کجایی سردهند….

 اینک همان وقت است که همه با هم بگویـیم : احمــدی نژاد کجایی…؟!پایگاه شنود اما، معتقد است هنوز هم کمی برای گفتن این جمله زود است چرا که اینها تازه از نتایج سحر است
موافقین ۱ مخالفین ۱ ۹۳/۰۱/۱۹
مهران موزون

نظرات  (۷)

امیدوارم ملت فهیم ایران دم انتخابات دوباره دچار فراموشی سیاسی نشن.
الهی خدا ریشه‌ی ظلم رو بکَنه...
پاسخ:
آمین
۲۰ فروردين ۹۳ ، ۲۱:۴۳ علی احمدی نژاد
با سلام
بنده به عنوان یک دانشجوی مدیریت همه شما رو دعوت به انصاف و تفکر میکنم و پناه میبرم به خدا از داوی غلط.
عزیز ما(دکتر) پراید رو شش یا هفت میلیون تومن تحویل گرفتن و هجده میلیون تحویل دادن(276 درصد رشد قیمت، بنابراین اگر در زمان ریاست پرزیدنت روحانی قیمت پراید بشه 50 میلیون تومن تازه با هم مساوی میشن)
به خدا قسم این جمله"پراید کیلویی چند" الکی بوده، چون اگر ذره ای به فکر مصرف کنندگان پراید بودن عوارض واردات خودرو رو کاهش میدادن.
من صف "سبد کالا" رو با صف "مرغ" سهمیه ای مقایسه میکنم، هر چند اگر از دیده انصاف بنگریم در هر دو "افتضاح" خود مردم مقصر بودند که این هم بر میگرده به فرهنگ غلط ایرانی که حاصل 2500 سال استبداده.
در آخر هم عرض میکنم چرا زیادی شلوغش میکنی برادر، معلومه که "یارانه ها میماند"، فقط قراره یارانه اقشار "بی درد" حذف بشه که این حذف یارانه بی درد ها خیلی خیلی خیلی هم خوبه.
در پایان از همه خواهش میکنم ذره ای مثل یانکی ها رفتار کنیم، با کلاس سیاسی بالا، رییس جمهور هر کی که هست باشه، مهم نیست، بیاین بهش کمک کنیم تا در حکومت کردن موفق باشه و باعث سربلندی ایران بشه، این حجم عظیم بد بینی ها فقط به کشور ضرر میزنه، چهار سال اونا ما رو مسخره میکنن، چهار سال ما اونا رو و الی آخر، این که نشد حکومت داری.
همه برای ایران.


پاسخ:
سلام
موفق باشی.
ولی باهاتون موافق نیستم.
من احمدی نژادمو میخوام

با سلام
دوست خوبم به من سر بزن.
در مورد شهید برونسی می نویسم.
شاید که ذره کوچکی از حقی که این شهید بزرگوار بر گردن من جوان 24 دارد ادا شود که میدانم نمی شود که نمی شود.
اگه امکانش داشت من رو لینک کنید ممنون میشم.
http://www.boronsy.loxblog.com/
یاعلی

پاسخ:
سلام بر شما
خداوند اجرتان دهد.
خداوند شهید بزرگوار برونسی را غریق رحمت خویش فرماید.
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام
این ملت **** دلش برای بزرگترین **** ***** ایران **** ** *** ***** تنگ *خواهد شد. استدلال متین آقای ** *** ***** در بالا به درستی موید یکی از هزاران دلیل این موضوع است * **** *** **** ** **** **** ***** ******* **** **** * ** **** ******
عده ای از زمان روی کار آمدن **** روحانی تنها هدفشون تخریب **** و صدمه زدن به آنهاست گویی که تهمتها، دزدیها، بی تدبیریها، سوء مدیریتها و در یک کلام فجایع *** *** ***** در غار کهف آرمیده بودند. ای کاش اندک فهمی داشتند و می فهمیدند که تخریب **** همان بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است.
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
خدا رو شکر که دشمن این ملت ***** ***** را از احمقها آفرید. از **** ****** **** مطلب من کاملاً منظور من قابل برداشت هست. *** ****** ** **** ***** ** ***** ********* ******* ***** ** ******** ** ** ******* ***** ****** ننگ بر *** غاصبین مملکت از بزرگ تا کوچک*** که وقتی صحبت از حقیقت می شود مثل کرمهای خاکی از آفتاب حقیقت می گریزید.
پاسخ:
سلام دوست گرامی
با عرض پوزش از شما باید بدانید که تایید کننده ی کامنت مسئولیت اخلاقی و قانونی آن را برعهده دارد.
وقتی رعایت حرمت افراد نمی شود چه انتظاری دارید؟
ضمنا : در مورد مسائل خانوادگی تان در کامنتهای شنود ننگارید.
باتشکر
۲۷ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۳۸ نویسنده یک از کامنت های نمایش داده نشده
خوشم میاد نظراتی که براش جواب نداری رو دیگه نمایش نمی دی. 

پاسخ:
خوشم میاد هربار به یه اسم و یه Ip میای کامنتی میذاری و در میری.
دروغ موقوف.
کامنت بدون توهین و تهمت بذار آپ میشه.
خوش گلدی.

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.